Правила на уебсайта на сдружение "Направено с любов 21"

Политики за поверителност на “ Направено с любов 21“

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни при посещения на нашата уеб страница.

Кои сме ние?

Сдружение „Направено с любов 21‘ е неправителствена организация с кауза да помага на лица с увреждания /творци и таланти/ и майки на деца със СОП.

С Политика за поверителност „НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ 21″ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни -GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

  • Правото на достъп до личните данни, които „Направено с любов 21“обработва за Вас и да получите копие от тях;
  • Право да искате от „Направено с любов 21“коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на napravenoslubvotnas@gmail.com
  • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от ЗЗЛД и Регламента случаи;
  • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от в случай че са налице условията за това;
  • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни;
  • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: napravenoslubvotnas@gmail.com
  • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно- четим формат, който е общоупотребяван;
  • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Политиката за поверителност

„Направено с любов 21“ следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка събираме и обработваме лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхраняваме ги с грижа и сигурност и не ги предоставяме на трети страни незаконно.

Електронните адреси, предоставени от вас като участници в наши събития и други дейности, ,ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация, относно дейността ни.

В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта ни или директно към електронния адрес на Направено с любов 21 , вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без вашето съгласие.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. При отписване изтриваме Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Информацията, предоставена на този уебсайт, е предназначена само за обща информация и не трябва да се разглежда като заместител на професионален съвет или консултация. Ние не носим отговорност за решения, взети на базата на информацията, предоставена на сайта.

Всички материали, съдържание и графични елементи на този уебсайт са под закрила на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Забранено е използването, копирането, репродукцията или промяната на тези материали без предварителното писмено съгласие от наша страна.

Очакваме от потребителите на нашия сайт да се отнасят с уважение и да се въздържат от публикуване на обидни, неприлични или незаконни материали. Разполагаме с правото да премахнем всякакви такива материали и да предприемем подходящи мерки спрямо нарушители.

Нашите уебсайт може да съдържа връзки към външни уебсайтове, които не са под контрола ни. Ние не носим отговорност за съдържанието и политиките на поверителност на тези сайтове и препоръчваме на потребителите да прегледат съответните им правила и условия.

Промени на правилата:

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на „Направено с любов 21“.

Политиките ни за Бисквитки

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: napravenoslubovotnas@gmail.com; на телефон: (0896) 350-207 или по пощата на адрес: Перник 2300, ул. “Найчо Цанов” 12/1