Дари

Сдружение "Направено с любов 21"

IBAN: BG33RZBB91551014443520

Обединена Българска Банка (ОББ)

Ние сваляме бариерите, за да изгреят талантите! Подкрепете ни и вие!

Ние, екипът на „Направено с любов 21“, сме предани на нашата мисия вече три години. Подкрепяме хора с увреждания, творци и майки на деца със Специални образователни потребности. Всички те работят усърдно от комфорта на дома си, с любов и посвещение, създавайки уникални изделия. След продажбата получават възнаграждение за труда си, съгласно опис на доставените от тях изделия.

Чрез нашия уебсайт, социални мрежи и магазин в гр. Перник, ние работим усилено, за да предоставим платформа, на която тези талантливи хора могат да представят своите произведения. Това е място, където творците с увреждания могат да споделят своите таланти и умения с по-широката общественост. За да поддържаме и разширяваме тази инициатива, се нуждаем от вашата подкрепа. Парите, събрани чрез дарения, ни помагат да поддържаме работата на нашия уебсайт и магазин, както и да продължим да популяризираме талантите на тези хора.

С всяка ваша дарената сума ни помагате да продължим да подкрепяме изключителните творци и майки на деца със СОП. Вашата помощ ни вдъхновява да продължим с мисията. Благодарим ви за подкрепата!

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители. 

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.  Стойностите се изчисляват като % от печалбата преди облагане.

Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.