Лилия Мавлова

Лилия Мавлова

Творец, арт терапевт, мотиватор...

Лилия Мавлова е пример за непоколебимост и сила на духа. Със заболяването винаги е трудно да се свикне, каквото и да е то, но тя избира да изразява своята сила и вдъхновение чрез изкуството, и така, тя не само се спасява, но и помага на други да намерят своя път чрез творчеството. Тя не е просто художник, тя е мотиватор, арт терапевт и създател на изключителни творения, които носят послание на силата на човешкия дух. Вдъхновяващата Лилия ни завлича във света на изкуството и мотивацията. Самата тя споделя, че творчеството е не просто начин на изразяване, а начин на живот. Тя е специалист в Нейрографиката и автор на уникални асоциативни арт терапевтични карти, обогатени с изображения от нейните картини. Също така, създава впечатляваща колекция шалове-картини с название “Любов от пръв поглед”. Мисията и призванието на Лилия са ясни – да мотивира хората да преодолеят собствените си ограничения и да повярват в себе си. Тя вярва, че всеки може да бъде творец, не само на изкуство, но и на собствения си живот. 

Лилия Мавлова

Изкуството ме промени, спаси и ми даде добавена стойност в живота!